OMDAT HET NU EENMAAL MOEILIJK IS OM DAT IN WOORDEN UIT TE DRUKKEN,
MAAK IK ER EEN FOTO VAN!