FOTOGRAFIE VERVEELT NOOIT! ALLES HEEFT Z’N EENVOUD EN SCHOONHEID..
EN OMDAT HET NU EENMAAL MOEILIJK IS OM DAT IN WOORDEN UIT TE DRUKKEN,
MAAK IK ER EEN FOTO VAN!